alphabet

Kabala

Synonyms for kabala:

Other synonyms and related words:

Qabbala, qabala, qabalah, Qabbalah.

kabala (noun)

cabbalah, cabala, kabbalah, cabbala, kabbala.

mysticism (noun)

cabala.

Usage examples for kabala:

Word of the day

by hand
more