Xanthosoma Atrovirens

Pronunciation of Xanthosoma Atrovirens
/zˌanθəsˈə͡ʊməɹ ˈatɹəvˌa͡ɪ͡ənz/, /zˌanθəsˈə‍ʊməɹ ˈatɹəvˌa‍ɪ‍ənz/, /z_ˌa_n_θ_ə_s_ˈəʊ_m_ə_ɹ ˈa_t_ɹ_ə_v_ˌaɪə_n_z/

Synonyms for Xanthosoma Atrovirens:

Xanthosoma atrovirens (noun)

tannia, malanga, yautia, Xanthosoma Sagittifolium, spoonflower.

Xanthosoma sagittifolium

Xanthosoma Sagittifolium.

Word of the day

pleasantness

propriety, affability, agreeability, amiability, amiableness, congeniality, congenialness, sociableness, Genialness, Cordialness.

more